ความคืบหน้าการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย

57

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 1330 น. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯได้ร่วมประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิเช่น พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นาย วิรุจ วิชัยบุญ รอง ผวจ.อุบลราชธานี นาย เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพล.ต.พิชิต วันทา พ.อ. วิชิต มักการุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 เและ พล.ต. อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยได้สรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาในห้วงที่เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ในห้วงเดือนกันยายน 2562 น้ำท่วมจังหวัดอุบลฯ ทางมูลนิธิฯได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 22 กรมทหารราบที่ 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯโดยได้รับบริจาคสิ่งของ นำมาบรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งประกอบอาหารสด นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามศูนย์อพยพต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดอุบลฯ โดยแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวน 42,641 ถุง ประกอบอาหารแจกจ่ายจำนวน35,655 กล่อง

หลังจากน้ำลดยังได้นำเงินที่ได้จากการบริจาคไปมอบให้เด็กนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสำนักงานเขตการศึกษา นายอำเภอ ต่างๆ โดยได้มอบไปแล้วจำนวน 1,130 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,130,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 620 ทุน สพป.2,3, สพม.29 และ รร.เอกชน ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ยังได้มอบเงินที่มีผู้บริจาคผ่านท่านมาร่วมสมทบทุนในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดอุบลฯ อีก 400,000 บาทด้วย

ส่วนการก่อพระสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกลงตรวจพื้นที่ กำหนดจุดที่จะสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ จำนวน 2 ครั้ง โดยให้คำแนะนำต่างๆกับทางมูลนิธิฯ ซึ่งจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามคำแนะนำต่อไป โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลนครอุบลฯ ที่จะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆบริเวณที่จะก่อสร้างซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่าย ที่ประชุมมูลนิธิฯมีมติให้ใช้เงินของทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบทั้งหมด ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการทำพิธี วางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์ พิธีการเปิดพระอนุสาวรีย์ โดยมี นาย วิรุจ วิชัยบุญ รอง ผวจ.อุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัด อุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.นพรัตน์ ทองแสง นายถาวร เดชป้องหา พล.ต.เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข, ผอ.อภัย สบายใจ พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม ร่วมกันเป็นคณะทำงานเตรียมการ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้จัดสร้างรูปหล่อ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งเหรียญที่ระลึก เพื่อให้ประชาชนได้เช่าบูชา มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ด้วย