พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต พร้อม ทีมงานสะพานบุญเสริฐเต่านินจา และกลุ่มชมรมขบวนเกวียน จำนวน 30คน เดินทางไปมอบ หม้อแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และของเครื่องใช้อื่นๆ ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงหมู่ที่ 3 ศรีสวัสดิ์กาญจน์

84

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. พระใบฎีกาวิจิตร อนุชาโตพร้อมทีมงานสะพานบุญเสริฐ เต่านินจา ได้นำ หม้อแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้กับแผงโซล่าเซลล์ และ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง พระพุทธรูปขนาดใหญ่1องค์ พร้อมข้าวของเครื่องใช้ และขนมของเครื่องใช้อื่นๆอีกหลายอย่าง นำไปมอบให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี

ได้เปิดทำการเรียนการสอน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ยืมใช้ทำการเรียนการสอนจากหน่วยพัฒนาสังคมพื้นที่สูง มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 3 ไร่ 2 งาน ศูนย์การเรียนรตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนมี 7 ห้องเรียน มีครูผู้สอนจำนวน 7 คนเป็นตำรวจ ตระเวนชายแดน 5 นายและ เวลา 10:00 น. พระใบฎีกาวิจิตรอนุชาโต พร้อมทีมงานสะพานบุญเสิรฐเต่านินจาและชมรมกลุ่มขบวนเกวียนเดินทางไปถึงโดยมีครูตำรวจ ตชด แม่บ้านให้การต้อนรับเมื่อถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงแล้วทีมงานสะพานบุญเสริฐเต่านินจา ได้นำสิ่งของ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และสิ่งของเครื่องใช้ ขนมและอื่นๆ อีก นำมามอบให้กับครู ตชด.และเด็กนักเรียนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง โดยมีครู ตชดและแม่บ้านเป็นผู้รับสิ่งของ จากพระใบฎีกา วิจิตร อนุชาโต( เจ้าอาวาส) วัดรางกระต่ายรังสรรค์ และทีมงานสะพานบุญเสริฐเต่านินจา

หลังจากมอบเสร็จแล้ว จึงเดินทางต่อ ไปทางรถและนั่งเรือ ผ่านอ่างเก็บน้ำ ไปยังวัด ปากขาแข้ง โบสถ์สแตนเลส อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเดินทางถึงวัดแล้วทางเจ้าอาวาสจึงให้แม่ชีและ แม่ครัวของวัดปากขาแข้งได้นำอาหารเพล มาถวายให้แก่พระใบฎีกาวิจิตร อนุชาโต หลังจากพระใบฏีกา วิจิตร อนุชาโตฉันเสร็จแล้วทีมงานสะพานบุญเสริฐเต่านินจา จึงรับประทานอาหารกันต่อหลังจากทีมงานสะพานบุญ เสริฐ เต่านินจา รับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระใบฎีกา วิจิตร อนุชาโต พร้อม ทีมงานสะพานบุญ เสริฐเต่านินจา จึงนำข้าวสารอาหารแห้งที่เตรียมมาถวายพร้อมทั้งร่วมกันทำบุญ ถวายผ้าป่า ให้แก่เจ้าอาวาสวัดปากลำขาแข้ง โบสถ์สแตนเลส อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี หลังถวาย ผ้าป่าและข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วจึงถ่ายรูป ร่วมกันบริเวณ โบสถ์สแตนเลส หลังถ่ายรูปเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ