10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 9 – 28 สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและพนักงาน ทสภ. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. เข้าร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ. ได้มีการจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ประดิษฐานภายในซุ้มเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ และจัดทำบอร์ดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและรางวัลระดับโลกที่ทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยแพร่ให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 ทสภ.ได้จัดกิจกรรมให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วม ในการประดิษฐ์การ์ดอวยพรและตกแต่งพัดเพื่อมอบเป็นของขวัญในวันแม่ พร้อมจัดซุ้มถ่ายภาพให้ผู้โดยสารนำกลับไปเป็นที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดขึ้นจำนวน 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น.- 11.00 น.รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.- 14.00 น., รอบที่ 3 เวลา 15.00 น. -16.00 น. และรอบที่ 4 เวลา 17.00 น.- 18.00 น. ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4