นายอำเภอเลาขวัญจัดเต็มสั่งการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด

41

วันที่15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเลาขวัญ (ผอ.ศป.ปส.อ.เลาขวัญ) นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองปรือ (ผอ.ศป.ปส.อ.หนองปรือ)

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเลาขวัญและอำเภอหนองปรือ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.,นายภวัส เอี่ยมลออ ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง, นายบุญลือ สมสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน/ชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเลาขวัญ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยการประสานงานกับนายมานะ หมื่นเอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอหนองปรือ/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองปรือ

ร่วมกันขยายผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากผู้เสพในพื้นที่อำเภอเลาขวัญไปยังผู้ค้าในพื้นที่บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ ผลการปฏิบัติ : ได้ร่วมกันจับกุมผู้ค้ายาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 99 เม็ด จึงทำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป