จังหวัดกาญจนบุรี เขตตำบลท่าม่วงได้เปิดตลาดนัดชุมชนคนเขาน้อย

60

ที่บริเวณน้ำตกแก้กาญจน์ศิริ หมู่ 7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน “ตลาดน้ำตก สินค้าชุมชน คนเขาน้อย” โดยมี นางสาว สุรีย์ แม้นทิม ประธานคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาน้อย กล่าวถึงการเปิดตลาดนัดชุมชนเขาน้อย พร้อมด้วย นายฉัตรพันธ์ ( สส.แมน ) เดชกิจสุนทร ( อดีต สส.เขต 2 ), นายอนันต์ แม้นทิม นายก อบต.เขาน้อย,นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้า สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี, นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง, นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอท่าม่วง, นายอนุวัฒน์ แม้นทิม กำนันตำบลเขาน้อย, นางปณิสรา ผิวนวล ผจก.ธกส.สาขาท่าม่วง, สมาชิกกองทุนพัฒนาชุมชนตำบลเขาน้อย และประชาชนคนเขาน้อย ให้การต้อนรับ

กรมพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทสตรี โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีการขับเคลื่อนให้ “เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คณะทำงานการขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตำบล / เทศบาล ได้เห็นชอบให้มีการจัดตลาดนัดชุมชนขึ้น ณ.ที่บริเวณน้ำตกแก้วกาญจน์ศิริ ( ปั้มน้ำมันชุมชน ) หมู่ที่ 7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่นของอำเภอท่าม่วง อาทิ วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย ร้านมีนาคาเฟ่ กับต้นจามจุรียักษ์ ต.เกาะสำโรง ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านอยู่แล้ว โดยมีสินค้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และสินค้าชุมชน ที่เอามาจำหน่ายกว่า 20 ร้านค้า ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 18.00 น.เป็นต้นไป

นายดำรงค์ มากระจัน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โครงการนี้สืบเนื่องที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณมาขับเคลื่อนให้สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นำเงินไปลงทุน ซึ่งจังหวัดฯ มีสมาชิกที่นำเงินมาลงทุน 1,200 กว่าโครงการที่กระจายไปทั้ง 13 อำเภอ อำเภอท่าม่วงก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี เมื่อนำเงินไปลงทุนแล้ว สมาชิกกองทุนเข้าถามว่า ถ้าให้ผลิตอย่างเดียวแล้วตลาดละอยู่ที่ใหน ดังนั้นจึงมีที่มาของโครงการในวันนี้ ทางกรมการพัฒนาชุมชน ก็ให้การสนับสนุนงบประมาณมาทุกอำเภอ จัดตลาดนัดชุมชนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เพิ่มช่องทางการตลาดให้เงินที่กู้ยืม จากกองทุนเอาไปลงทุนประกอบอาชีพ แล้วก็นำเอาผลผลิตมาขาย และคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกของอำเภอท่าม่วง

เราคาดหวังว่าเราจะลองสักสองครั้ง ๆ นี้เป็นครั้งที่ 1 ก็จะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่นำเงินจากกองทุน ส่วนของท่าม่วง ก็จะเป็นเรื่องของผักใหโดโพนิค ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์แปลรูป แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเดือนหน้า ก็คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งว่า สมาชิกกองทุนบทบาทสตรีมีช่องทางการตลาด แล้วก็นำผลผลิตที่ได้มาจากการกู้ยืมเงิน จากกองทุนบทบาทสตรีเอามาจำหน่าย แล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดกาญจนบุรี