มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดบรรเทาทุกข์ สู้ภัยหนาว มอบผ้าห่มแก่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ในถิ่นทุรกันดาร

14

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการฯ,นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ,นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และทีมศาลเจ้าฝาง จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 800 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 4 แห่ง 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ บริเวณเทศบาลป้านแม่ข่า เทศบาลตำบลสันทราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด นครสวรรค์, แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงใหม่, เชียงราย, สุโขทัย, ตาก, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯ ภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 2562 เป็นลำดับต่อไป