กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีฐานะยากจน

25

วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 16.00 น. : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์รัตน์ มาหนูพันธ์ ครู คศ.3 ชำฟนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม

เข้าพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนดีฐานะทางบ้านยากจน เด็กชายอรรธพงษ์ ช้างให้ อายุ 13 ปีเรียนชั้น ม.1 ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านพักคนงาน ต.อ่าว น้อยอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บิดามีอาชีพรับจ้าง มารดาป่วย น้องสาวเรียนชั้นป.4 เรียนดี รวมทั้งร่วมกันมอบน้ำดื่ม,รองเท้า และถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลดภาระค่าใช้จ่่ายต่อไป