ผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรีนำทุกภาคส่วนวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

25

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำเทคโนโลยีฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่พสกนิกรของพระองค์

วันนี้ (14 พ.ย.62) เวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง และยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนใน โครงการพระราชดำริฝนหลวง

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

และในปี 2562 นี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/บก.ข่าวกาญจนบุรี/รายงาน