พิจารณาเส้นทางจักรยาน ในกิจกรรม”Bike.อุ่นไอรัก” ของจังหวัดนนทบุรี

5

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน (Worgking Group) ในการพิจารณาเส้นทางจักรยานในกิจกรรม”Bike.อุ่นไอรัก” ของจังหวัดนนทบุรี

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา กำหนดเส้นทางจักรยาน ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดนนทบุรี โดยเส้นทางจักรยานดังกล่าว จะต้องผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญของจังหวัดรวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางจักรยานด้วย