กปน.ห่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พ่นพิษสุขภาพประชาชน คุ้มเข้มน้ำประปาปลอดภัย

15

กปน.ห่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พ่นพิษสุขภาพประชาชน คุมเข้มน้ำประปาปลอดภัย แนะหมั่นกลั้วคอด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำให้บ่อยขึ้น เลี่ยงการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กปน.ในฐานะหน่วยงานสาธารณูปโภคหลักที่ให้บริการน้ำประปาในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ก็ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP)

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 กปน. ขอแนะแนวทางการป้องกันตนเอง อาทิ หมั่นกลั้วคอด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำให้บ่อยขึ้น เลี่ยงการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งดูแลรักษาระบบท่อประปา ถังพักน้ำ และภาชนะบรรจุน้ำทุกชนิดภายในบ้านให้ได้มาตรฐาน ปิดฝาให้มิดชิด เพื่อให้น้ำประปาไร้การปนเปื้อนและคงคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำประปาที่ส่งออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่งของ กปน. เพื่อสร้างความมั่นใจในการอุปโภค-บริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน