เด็กไทยคว้าแชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์7รางวัล World Robot Olympiad 2019 ประเทศฮังการี

350

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 พ.ย.2562 ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเทศ ไทย ตัวแทนบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ในประเทศไทย และคณะ นักเรียนนักศึกษาตัวแทนทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 สามารถคว้าแชมป์หุ่นยนต์มาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งหมด 7 รางวัล เดินทางจาก เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ กลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เที่ยวบิน QR 836 เครื่องลงเวลา 13.15 น. โดยมี คณะครูและญาติเพื่อนๆ ให้การต้อนรับและร่วมแดงความยินดี

ดร.นวลวรรณ ชอุ่มประธานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเทศ ไทย ตัวแทนบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ในประเทศไทย กล่าวว่า ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ได้ส่งนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 17 ทีม มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 74 ประเทศทั่วโลก รวมผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 3,000 คน สามารถคว้าแชมป์โลก รวม 7 รางวัล ประกอบด้วย

ประเภท Regular Junior รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม TS1 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ด.ช. เพชร เทือกสุบรรณ ด.ช. นันทวัฒน์ อานาม นายมนัสวี ชัยสุวรรณ (ผู้ควบคุมทีม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม TS5 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ด.ช. ณัฐวุฒิ ซิ้มเจริญ ด.ช. พีระณัฐ บุญเรือง นาง พรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล (ผู้ควบคุมทีม)

ประเภท Regular Elementary รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ทีม Organic จากสถาบันสมุย โรบอท จ.สุราษฎร์ธานี ด.ช. ชยกร เมืองพรม ด.ช. จิรกร เลออน มินุซโซ่ ด.ญ. ณฐินี วงศ์จรรโลงศิล นาย ณพล ใสสะอาด (ผู้ควบคุมทีม)

ประเภท Regular Senior รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ทีม TS2 จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี นาย กิตติพันธ์ วิเศษวงษา นาย ภัทรงค์ สมบัติแก้ว นางสาว ณัฏฐ์รียา พรหมสีรี (ผู้ควบคุมทีม)

ประเภท Open Elementary รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ทีม ACEP Robot จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร ด.ช. บุณยวัต ชัยถิรสกุล ด.ช. ชวการ แสงเกยูรกุล ด.ญ. ณัฐณิชา เดชสกุลฤทธิ์ นางสาว ภาวนา เห็นแก้ว (ผู้ควบคุมทีม)

ประเภท Advanced Robotics Challenge รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีม Love Father 3000 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ นาย เสกข์ ขอดแก้ว นาย ทศวรรษ ไชยชะนะ นาย นฤมิต ศรีเยาว์เรือน นาย ธนายุทธ กิตติวรารัตน์ (ผู้ควบคุมทีม) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 ทีม Sathunopante จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม.นาย เสกข์ ขอดแก้ว นาย ทศวรรษ ไชยชะนะ นาย นฤมิต ศรีเยาว์เรือน นาย ธนายุทธ กิตติวรารัตน์ (ผู้ควบคุมทีม)

World Robot Olympiad (WRO) หรือการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์เป็น การแข่งขันหุ่นยนต์ ในด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์จาก Lego Education มาทำการแข่งขันกันในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดแข่งขันระดับนานาชาติ โดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแข่งขันของเยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้าง สรรค์ในการเตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ / รายงาน