สมาคมชาวยโสธรจัดโครงการ เติมฮักให้กัน แบ่งปันเพื่อบ้านเกิด

10

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายมนตรี เอราวรรณ์ นายกสมาคมชาวยโสธร นายชินกฤต ชนะภูมิ ประธานชมรมเติมฮักแบ่งปันเพื่อบ้านเกิด ดีเจณัฐ วิทย์ มหาชน ต้นคูณ อนันตา พร้อมนายก อบต.ลุมพุกและ สมาชิก ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาโดยมามอบพันธ์ข้าวโพดหวานและให้ความรู้ในการปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ผ่านมา

นายมนตรี เอราวรรณ์ นายกสมาคมชาวยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดดังนั้นเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางสมาคมชาวยโสธร ชมรมเติมฮักให้กันแบ่งปันเพื่อบ้านเกิดร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหางบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคอีสานที่ผ่านมา ดังนั้นในวันนี้ทางเราจึงได้นำโครงการปลูกข้าวโพดหวานทานสดมาฟื้นฟูพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดให้มีรายได้ในการดำรงชีพจึงได้พากันเดินทางมาให้ความรู้และวิธีปลูกพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวานให้กับประชาชน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 50 ราย เพื่อเป็นการนำร่องก่อนและจะขยายไปให้ครบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร

นายมนตรี ยังกล่าวอีกว่า สำหรับข้าวโพดหวานที่ทานสดได้นี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพราะมีรสชาดหอมหวานและกรอบ และที่สำคัญปลูกง่ายใช้เวลาปลูกเพียง 65 วันก็สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ ดังนั้นในวันนี้ทางเราจึงได้ลงมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านโดยให้ปลูกคนละ 2 งาน จะได้ 4 พันต้น ต้นหนึ่งให้เหลือเพียง 2 ฝัก เท่านั้น ก็จะได้ข้าวโพด 8 พัน ฝัก จำหน่ายฝักละ 10 บาท เป็นอย่างน้อย ประชาชนก็จะมีรายได้ 8 หมื่นบาทในเวลา 65 วัน