การประชุม ครม.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

64

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถานที่ที่ใช้ในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2562 บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีรัฐมนตรีทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าประชุมครม.นอกสถานที่ ท่ามกลางการรอต้อนรับจากนักคึกษา และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวเป็นจำนวนมาก

เวลา 08.20 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึง ได้พบนักเรียน นักศึกษาที่มารอต้อนรับ จากนั้นได้เดินเข้ามายังโถงภายในอาคาร เยี่ยมชมบูธรณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังการนำเสนอจากนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในเรื่องการวิจัยสารสกัดหอมจากดอกโมกราชินี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมป่าไม้ใช้พระนามโมกราชินี เป็นพรรณไม้สกุลโมกมันชนิดใหม่ของโลก เป็นพรรณไม้หายาก ดอกสวยงาม มีกลิ่นหอม อีกทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามผลิตภัณฑ์สารหอมจากดอกโมกราชินี นามว่า สิรินธารา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทดลองผลิตภัณฑ์สารหอมดังกล่าวด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในเวลา 09.00 น. พลเอกประยุกธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีได้นำเสนอจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ และ 2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง