สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

18

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 และคณะกรรมการกิจกรรมเยาวชนแสงตะวันประเทศจีน นำคณะครูศิลปะที่ได้วับรางวัลดีเด่นทั่วประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน