วัดเทียนถวาย วัดเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีสมัยพระเจ้าอู่ทอง ชาวบ้านต่างกราบไหว้ขอพรพระอู่ทองและพระป่าเลไลย์ต่างสุขหวังทุกประการ

55

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดเทียนถวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตําบลบ้านใหม่ และติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีมีพระอู่ทองและพระป่าเบไลย์ ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถและเป็นที่ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

โดยวัดเทียนถวาย ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1880 ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระเจ้าอู่ทอง ในฐานะเป็นเจ้าเมือง ขณะนั้นสั่งให้สร้างขึ้นในคราวที่ได้อพยพหนีโรคระบาด มาตั้งกองเกวียนพักอาศัยอยู่ประมาณ 1 เดือนเศษ ก่อนที่จะอพยพกลับเมืองได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วขนานนามว่า “วัดเกวียน ไสว” ชาวบ้านบางคนเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดเหล้าจืด” หมายถึงคนเมาเหล้ามาถึงวัดนี้ก็หายเมา เหมือนกับเหล้าจืด เพราะความเกรงกลัวเจ้าอาวาส คือ พระธรรมมานุสารี (สว่าง ธมฺมโชโต) พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จโดยทางชลมารคพร้อมด้วยข้าราชบริพารเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ร.ศ. 125 (พ.ศ.2449) ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ 20 บาท พร้อมกับโปรดให้ถ่าย พระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระธรรมมานุสารี เจ้าอาวาสขณะนั้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 1885 กว้าง 19.80 เมตร ยาว 29 เมตร

วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 1890 ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน 13 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ศาลาท่าน้ำกำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีต หอระฆัง 1 หลัง หอปริยัติธรรม 1 หลัง

วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากคือ พระอู่ทองและพระป่าเลไลย์ที่มีอายุกว่า 800 ที่ ประดิษฐาน อยู่ภายใน อุโบสถ อีกทั้ง ยังมีพระเจดีย์มณฑป พ.ศ.2493 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง

ด้านนางสาว สาวิตรี ตรีนุสนธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า วัดเทียนถวาย นั้นเป็นวัดเก่าแก่และมีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปีโดยมีพระอู่ทองและพระป่าเลไลย์ ที่ ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดเทียนถวายมาอย่างยาวนานจนเป็นที่เรื่องลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากโดยหากพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญและได้เข้ามากราบไหว้ขอพรทั้ง พระอู่ทองและพระป่าเลไลย์นั้นต่างสุขสมหวังกันทุกรายที่เข้ามาขอ

ในขณะที่ทางเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยนายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ร่วมทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ควบคู่กับประชาชนตลอดไป

ทั้งนี้ในสวนที่ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมทำบุญและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง พระอู่ทองและพระป่าเลไลย์นั้น ซึ่งส่วนใหญ่ต่างสงสัยที่ไม่สามารถเข้ากราบไหว้ได้นั้น โดยเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ขอประชาสัมพันธ์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าปกติทางวัดเทียนถวาย จะเปิดอุโบสถให้ประชาชนได้กราบไหว้ พระอู่ทองและพระป่าเลไลย์ ในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพียงเท่านั้น ซึ่งวันอื่นๆจะไม่เปิดให้กราบไหว้แต่อย่างใด แต่ขณะนี้ทราบว่ามีทั้งพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างมีความประสงค์เดินทางมากราบไหว้ พระอู่ทองและพระป่าเลไลย์กันเป็นจำนวนมากนั้น โดยทางวัดเทียนถวาย จะดำเนินการเปิดอุโบสถให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งต่อไป