งานครบรอบพุทธวิชชาลัย 11 ปี มรภ.พระนคร พิธีรับมอบและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก

954

งานครบรอบพุทธวิชชาลัย 11 ปี มรภ.พระนคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีประธานพิธีได้มีพิธีรับมอบและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก

จากท่านอาจารย์ลุงทองดี หรรษคุณารมย์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ชั้น 2 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาคารพุทธวิชชาลัย

โดยมี นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานอำนวยการจัดงาน พร้อมด้วยคุณณรงค์ และ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน เข้าร่วมรับมอบ และเวลา 10.30 น. มีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปร่วมสวดในพิธี

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ และประธานอำนวยการจัดงาน ยังได้มอบธรรมาสน์ “ธรรมวัฒนะ” แก่ ท่านอธิการบดีฯ ไว้ในงานพิธีสำคัญครั้งนี้

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธวิชชาลัย กล่าวว่า การจัดงานในโอกาส 11 ปีพุทธวิชชาลัย ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญเพราะวิทยาลัยนี้มีหน้าที่คือเป็นศูนย์กลางของการบ่มเพาะศีลธรรมแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผ่านการจัดการเรียนรู้ การอบรม สัมมนา การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างปัญญา และการพึ่งพาตัวเองได้ของคนในสังคม โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ร่วมกับ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานมูลนิธิพระอภิธรรมแห่งประเทศไทยเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นจิต เจตสิกศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 100 ท่าน แก่นักศึกษาบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 06-1785-3841 หรือที่สำนักงานพุทธวิชชาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย