มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 หลัง

20

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย.62 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผจก.ฝ่ายสังคมฯ นางศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์ ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่อไว้เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 หลัง

บริเวณ หลังที่ 1-2 หน้าค่ายจิระประวัติ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หลังที่ 3 บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อ.เมือง หลังที่ 4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีครั้งนี้