“วัชระ” ร้องค้าน กก. สอบเลขาฯสภา ผิดวินัยร้ายแรงเชื่อมีส่วนได้เสีย

24

วันที่ 8 พ.ย.62 ที่อาคารสุขประพฤติ : นายวัชระ เพชรทอง และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.ปชป.เข้าให้การต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คุกคามทางเพศข้าราชการหญิง และสร้างสภาล่าช้าที่มีนายนัฑ ผาสุข เป็นประธานโดยยื่นหลักฐานคัดค้านคณะกรรมการทั้งคณะว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีส่วนได้เสียกับนายสรศักดิ์ฯ ขณะเดียวกันก็ได้ยื่นสำเนาหนังสือจากบริษัทผู้รับเหมาที่เรียกค่าเสียหายจากเลขาธิการสภาฯกรณีสร้างสภาฯใหม่กว่า 1,600 ล้านบาทไว้เป็นหลักฐานด้วย ส่วนในช่วงบ่าย นายวัชระฯ ยังได้ยื่นหนังสือให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 กรณีนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำความผิดวินัยร้ายแรงฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญคุกคามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชา และการก่อสร้างอาคารรัฐสภาล่าช้าด้วยเช่นกัน