สุดเจ๋ง! โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกลาง จ.น่าน คว้ารางวัล Best Practice

21

กปน.นำโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกลาง จ.น่าน คว้ารางวัล Best Practice จาก สทนช.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมานิต ปานเอม ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ) การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมการประชุม “Water Diplomacy: where Local Wisdom meets International Excellence” และพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างภาคีเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้แบบไร้พรมแดน โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในการนี้ นายมานิต เป็นผู้แทน กปน. เป็นผู้รับมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน” จาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ โดย กปน.ได้รับรางวัลชมเชยด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคจาก “โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกลาง จังหวัดน่าน” ที่อยู่ภายใต้โครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” ซึ่งทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค มีองค์ความรู้ในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่ง กปน.ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านทุ่งกลางด้วย