เด็กไทยเก่งแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศไต้หวันสามารถคว้าตำแหน่ง Champion เกรด 7

68

เมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 8 ส.ค.2562 นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ Thai Talent Training พร้อมคณะนักเรียนค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทย สู่เวทีแข่งขันนานาชาติ ไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย 2019 AIMO – Asia International Mathematical Olympiad ณ ประเทศไต้หวัน และสามารถคว้าตำแหน่ง Champion เกรด 7 รองชนะเลิศอันดับ 1 เกรด 8 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เกรด 6 ในการแข่งขันรอบ 2019 AIMO ในขณะที่รอบ WMGO ครอง Champion เกรด 7 และรองชนะเลิศอันดับสอง เกรด 6 พร้อมเหรียญรางวัลรวมอีก 20 เหรียญ เดินทางกลับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน TG 635 เครื่องลงเวลา 22.36 น.โดยมี ผู้ปกครองและคณะนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี

นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ Thai Talent Training เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2562 ทางโครงการได้ส่งตัวแทนเด็กไทย จำนวน 11 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากค่าย TMAC – Thailand Mathematics Academics Camp : ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทย สู่เวทีแข่งขันนานาชาติ ไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย 2019 AIMO – Asia International Mathematical Olympiad ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งผลปรากฏว่า เด็กไทยได้แสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติอีกครั้ง โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครบทุกคน

รายการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย จัดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ Asia International Mathematical Olympiad Union / The Asia International Mathematical Olympiad Open Organizing Committee และ China Mathematics Education Research Association ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมความสามารถ และความคิด

รรค์ทางด้านคณิตศาสตร์ “รายการ 2019 AIMO ในปีนี้ ได้เพิ่มการแข่งขันรอบบ่ายเป็นครั้งแรก คือ WMGO- World Mathematics Games Open เป็นแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเล่นเกมคณิตศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น รูปร่างตรรกะพื้นที่และตัวเลข ซึ่งการแข่งขันทั้งสองรอบ จะไม่เอาคะแนนมารวมกัน จะแยกคะแนนออกเป็นรอบ 2019 AIMO และรอบ WMGO”

ในการแข่งขันรอบแรก หรือ รอบ 2019 AIMO นั้น เด็กไทยสามารถทำผลงานได้ดี สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาครอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ และยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาครองอีก 3 รางวัล ได้แก่ Champion เกรด 7 ผลงานของ เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เกรด 8 ผลงานของเด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย รองชนะเลิศ อันดับ 2 เกรด 6 ผลงานของเด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

รางวัลเหรียญทอง ประกอบด้วย เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เด็กชายสร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รางวัลเหรียญเงิน ประกอบด้วย เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายชนตน นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายรัฐโรจน์ ธำรงโอภาส โรงเรียนอำนวยศิลป์

รางวัลเหรียญทองแดง ประกอบด้วย เด็กหญิงประภัสสร วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เด็กชายรัฐระวีร์ สิมะโรจน์ โรงเรียนอำนวยศิลป์

ส่วนการแข่งขันรอบสอง หรือ รอบ WMGO- World Mathematics Games Open นั้น เด็กไทยยังสามารถทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกัน โดยเด็กชาย สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัล Champion ของเกรด 7 และเด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร สามารถครองถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 ของเกรด 6

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายกษม ใช้คล่องกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายรัฐโรจน์ ธำรงโอภาส โรงเรียนอำนวยศิลป์

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายชนตน นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายรัฐระวีร์ สิมะโรจน์โรงเรียนอำนวยศิลป์

รางวัล เหรียญทองแดง ได้แก่เด็กชายสร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ โสภณพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เด็กหญิงประภัสสร วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ในการรายการแข่งขัน 2019 AIMO มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,000 คน จากประเทศสมาชิกภาพ 13 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ คาซัคสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ บัลกาเรีย พม่า และไทย

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ