“กอ.รมน.กทม.” คุมเข้ม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาขนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35

8

วันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 16.00 น.ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน : กอ.รมน.กทม.(ท) ร่วมกับ สำนักการข่าว กอ.รมน.,ตำรวจสน.หัวหมาก,เจ้าหน้าที่เทศกิจ สขช. และ ขกท. นำโดย พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.(ท) พ.ท.บันเทิง แสงดอกไม้ ปขร.สขว.กอ.รมน.ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน

ก่อนปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ 007 สายข่าวความมั่นคง และมวลชน กอ.รมน.กทม. รวมจำนวน 80 นาย ทำการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย่านรามคำแหง เพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาขนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบย่านรามคำแหง มีทั้งหมด 9 จุด ซึ่งได้ทำการแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน ดังนี้

(โซน1) ประกอบด้วย
1.ซอยรามคำแหง33
2.ซอยรามคำแหง53
3.ซอยรามคำแหง55
4.ซอยรามคำแหง61
5.ซอยรามคำแหง65

(โซน2) ประกอบด้วย
1.ภายในม.รามคำแหง กลุ่ม P.N.Y.S
2.หมู่บ้านหลังม.รามคำแหง
3.ซอยรามคำแหง50
4.หมู่บ้านนักกีฬา

โดยใช้วิธีเดินเท้าเข้าที่หมายเป็นหลัก พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเสริมในบางจุดที่พื้นที่อยู่ห่างจากจุดรวมพลมาก ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 น.-21.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนมากให้การต้อนรับและเข้าใจเป็นอย่างดี มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง มีผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

สุรเชษฐ ศิลานนท์ / รายงาน