อำนาจเจริญโครงการสร้างความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง

57

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการสร้างความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรมบวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ที่ วัดอัมพวัน ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญโดยมี พันตรี ทรงพล คำภู รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดอำนาจ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีทีมวิทยากรนำโดยพระครูศรีกิตติ คุณาธาร เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผอ.สำนักงาน พระพุทธศาสนา ให้ความรู้และหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
นายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ เปือยหัวดง นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 2526 นี้

เวลา 11.00 น. นายอำเภอลืออำนาจเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ห้องประชุม อำเภิลืออำนาจ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 โครงการ
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง จำนวน 30,000 บาท
กลุ่มถักกระเป๋า จำนวน 30,000 บาท
และติดตามวางแผนกลุ่มที่ไม่ชำระหนี้เพื่อเร่งรัดการชำระหนี้ในการที่จะนำเงินมาต่อยอดต่อไป

เอกชัยโปธาข่าวภูธร รายงาน