จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะ วัชพืชและเปิดทางน้ำไหล

17

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมาย นางสุนัดดา สายทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล ตามแผนรักษาสภาพคู คลอง โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณลำรางนายจาง ซอยเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.