ปลัดกทม.ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดมณีกาญจนาราม (วัดนาเกลือ) จ.ตราด

55

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จ.ตราด : คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายวีระ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร นำคณะทอดกฐินสามัคคี วัดมณีกาญจนาราม (วัดนาเกลือ) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด จำนวน 58 คน

โดยเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี 2552-2559 โดยมีนาย สุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุป