ผู้ว่าฯ จ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

14

วันนี้ (28 ต.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธี ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ต่อจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน
จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยประธานในพิธีได้กล่าวนำถวายผ้าป่า ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้นประธานในพิธีได้ประเคนผ้าป่าและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมถวายปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแด่พระธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันอนุโมทนาและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเป็นการสืบสานกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ธำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนเพื่อสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และแก่ชาวโลก เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย