เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศและประชาชนกว่า 300 คนออกมาให้กำลังใจ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ เนืองแน่น

46

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.ณ.บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตประเวศ เขตประเวศ กทม.: นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้รับคำสั่งจาก กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ได้ออกมากล่าวลา พี่น้อง จนท.ฝ่ายรักษาฯ จนท.ฝ่ายระบายน้ำฯ (สนง.เขตประเวศ) และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ออกมารอให้กำลังใจกว่า 300 คน โดยบางส่วนยังออกมารอส่ง ผม ก่อนจะออกเดินทางไป สนง.เขตคลองสามวา อย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ นายวุฒิชัยฯ กล่าวขอขอบคุณ น้องๆ จนท.พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และ น้องๆ จนท.ระบายน้ำฯ และ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆท่าน ที่ในตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาที่ ผม มาดำรงตำแหน่งผอ.เขตประเวศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของพี่น้องประชาชนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนี้ ผม ขอกราบขอขอบพระคุณจากใจ ในน้ำใจใมตรีของ จนท.ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกๆท่าน ที่ต่างออกมาร่วมรอส่งและให้กำลังใจในวันนี้