โปรดเกล้าฯ ไล่ออก-ถอดยศ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประพฤติชั่ว

806