กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อม

47

กกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สามพราน และวันนี้ ตั้งแต่เมื่อเวลา 08.00 น. ทาง กกต. ได้มีการให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งตามจุดต่างๆ ทั้งหมด 193 หน่วยได้ให้เข้ามารับหีบบัตรไปแล้วครึ่งวันเช้า 100 หน่วยครึ่งวันบ่ายอีก 93 หน่วย

วันที่ 22.ต.ค.62 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ชี้แจงกรณีเอกสารของสำนักงาน ส่งไปที่บ้านประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง พร้อมกับเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่ง ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่า กกต.ไม่เป็นกลาง ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ประจำหน่ายเลือกตั้ง เดินทางมารับอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้ง ที่จะใช้ในการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสามพรานเกือบทั้งหมด ยกเว้นตำบลบางช้าง ตำบลตลาดจินดา และตำบลคลองจินดา ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 143,542 คน และมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้หมายเลข 1 น.ส.สิริขวัญ แย้มมูล พรรคพลังสังคม หมายเลข 2 นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 4 น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 5 และนายไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ได้หมายเลข 6 และนายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่ เดินทางมาสมัครเป็นหมายเลข 7 และหลังปิดหีบลงคะแนน คณะกรรการจำมีการนับคะแนน และรวบรวมมาส่งที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า กรณีที่มีผู้ร้องเรียน กกต.ส่งเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยส่งไปพร้อมกับเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครบางคน ( หมายเลข 6 ไพรัฐฎโชติ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น ทางสำนักงานมีการว่าจ้างบริษัทไปรษรีย์ไทยดำเนินการจัดส่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้มีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งไปด้วย อาจไปเป็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไปส่งเอกสารในตู้รับจดหมายหน้าบ้าน หลังจากนั้นคนของผู้สมัครก็นำเอกสารแนะนำตัวไปใส่ไว้ในตู้เดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับไปรษณีย์ ให้ทางผู้รับจ้างทำเอกสารชี้แจงมาที่ กกต.

ส่วนบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 7 คนไม่มีการเดินหาเสียงหรือขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านแต่อย่างใดจะมีเพียงแต่รถกระจายเสียงที่วิ่งออกมาประกาศให้ชาวบ้านได้ยินเท่านั้น ส่วนตัวผู้สมัครเบอร์ 1 เบอร์ 3 เบอร์ 6 ต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านของตนเอง และคาดว่าในวันพรุ่งนี้เวลา 08.00 น. ผู้สมัครเบอร์ 1-3-6 จะเดินทางไปลงคะแนนที่หน่วยตามชื่อที่ตนเองอยู่ในทะเบียนบ้าน