สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ,ประชุมสรรหาบุคคลดีเด่น

34

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ ประชุมคณะกรรมการเฟ้นหาบุคคลดีเด่นปี 2562 ต้านคอร์รัปชั่น หลายสาขาครั้งที่ 2 โดยมีคุณมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ เป็นประธาน, รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์, คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย นักหนังสือพิมพ์อาวุโส,

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน,พลเอกพนา ถนอมสิงห์ และคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯ ฯลฯ บรรยากาศแบบกันเอง ณ อาคารยูไนน์เต็ด สีลม กทม.

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน