คณะผู้บริหาร Intersystems เยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว ดูแลระบบ TrakCare Version 2018

48

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 : น.อ.นายแพทย์ ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย พร้อมผู้บริหารบริษัท Intersystems ผู้พัฒนาโปรแกรม TrakCare ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวได้ทำการ Upgrade Program TrakCare ให้เป็น Version ปัจจุบัน ด้วยงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วย โดยวางแผนว่าในปี 2564 โรงพยาบาลหัวเฉียวจะเข้าสู่การเป็น Digital Hospital เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ แผนกประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-223-1351 ต่อ 5626

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน