กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการทำความดี ด้วยหัวใจ

ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการทำความดีรูปแบบหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร