เวทีปราศรัยพรรคประชาธิปปัตย์คึกคัก

22

การปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปปัตย์ ณ ศาลเจ้าพ่อแก่สะแกทอย ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยากาศประชาชนชาวสามพรานเข้ามาฟังปราศรัยกว่า 1,200 คนเกินที่คาดไว้จนเก้าอี้ที่เตรียมไว้ไม่พอ

วันที่ 20 ต.ค.62 การหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต จ.นครปฐม ว่าขณะนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง 23 ตุลาคม 62 มั่นใจว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คือ นายสุรชัย อนุตธโต เบอร์3 จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาว อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง สส. เขต5 อ.สามพราน จ.นครปฐม การปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปปัตย์ ณ ศาลเจ้าพ่อแก่สะแกทอย ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยากาศประชาชนชาวสามพรานเข้ามาฟังปราศรัยกว่า1200 คนเกินที่คาดไว้จนเก้าอี้ที่เตรียมไว้ไม่พอ ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการเสริมตลอดเวลาการปราศรัย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการปราศรัยเริ่มต้นเมื่อเวลา 16.30.น.โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร (รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) ขึ้นปราศรัยเป็นคนแรก หลังจากนั้น นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) (รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง), นายจุรินทน์ ลักษณ์วิศิษฎ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)(หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์) ผู้สมัคร สส.เขต 5 อ.สามพราน ขึ้นปราศรัยถึง การหาเสียงเลือกตั้ง สส.เขต5 เวลาประมาณ.18.00.น. สมาชิกพรรคประชาธิปปัตย์กว่า50คนยืนขึ้นบนเวทีและเคารพธงชาติ หลังจากเคารพธงชาติ นายถาวร เสนเนียม (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม )ขึ้นปราศรัยวันนี้นายชวน หลีกภัย (ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปปัตย์ ) ไม่ได้เดินทางมาปราศรัยด้วย

ทางพรรคประชาธิปปัตย์ก็ได้เห็นความตั้งใจทำงานของนายสุรชัยฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา เพราะเป็นคนที่จะรู้จักคนในพื้นที่บ้านเกิด อยู่ร่วมกับชาวบ้านเคียงข้างแก้ปัญหาของพี่น้องชาวสามพรานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) มายาวนาน จึงมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาของพี่น้องชาวสามพรานมาโดยตลอด สนใจปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการจราจรที่ถนนเพชรเกษมซึ่งประชาชนประสบกับความเดือดร้อนมากในขณะนี้ จึงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่อาสามาเป็นผู้แทนโดยสนใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง สมกับเป็นลูกหลานชาวสามพราน พี่น้องเขต 5 ชาว อำเภอสามพรานวางใจได้หากนายสุรชัยได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนได้ทันที อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพึ่งพิงได้อย่างแน่นอน