กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบโรงอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าละอู

17

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.62 เวลา10.00 น. : พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำพิธีมอบโรงอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าละอู โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด,กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสโมสรไลออนส์หัวหิน ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้าง โดยมี นางสุนันทา พิมพ์ไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ