ต้อนรับคณะนักเรียนไทยคว้า 79 เหรียญรางวัลแข่งคณิตโอลิมปิก ITMO 2019 สาธารณรัฐอินเดีย

76

เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน ที่เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ( International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 )(ITMO 2019) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้จัดส่งนักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 24 คนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทีม ทีมละ 4 คน รวม 8 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวม 16 คน รวม และสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ถึง 16 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 12 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ รวมทั้งหมด 37 รางวัล 79 เหรียญ ทั้งการแข่งขันประเภททีม และประเภทกลุ่มบุคคล ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 334 ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคณะอาจารย์และผู้ปกครองที่เดินทางมารอให้การต้อนรับดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ได้กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม ในความสำเร็จของกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO 2019 ที่สาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งตัวแทนไปร่วมแข่งขันทั้งหมด 24 คน สามารถได้เหรียญรางวัลทุกคน ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงเขตพื้นที่ทางการศึกษา และขอบคุณ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานศึกษา ในการเตรียมตัวนั้นก่อนการแข่งขันได้มีการเข้าค่าย และผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ทาง สพฐ.นำไปถอดประสบการณ์ ว่า มีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร ซึ่งทาง สพฐ.ต้องการให้ เด็กนักเรียนในประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ทำให้เด็กรู้จักเหตุผล มีการคิด วิเคราะห์ การสืบหาข้อมูล ซึ่งปีนี้ถือว่า เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง