กอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนปรับภูมิทัศน์ วัดไตรประสิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23

วันศุกร์ที่ 18 ต.ค.62 เวลา 09.00 น.: พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น (ท.) พร้อมด้วยนายทหารและกำลังพล กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดไตรประสิทธิ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ นำข้าราชการ จิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ทาสีรั้ววัด เทน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและโยนลูกบอล EM. ปลูกต้นไม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ วัดไตรประสิทธิ์ บ้านหัวถนน ม.4 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น