“วีรศักดิ์” นำทีม ชูแคมเปญต้านของก๊อป @ MBK

15

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IPEC) ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งขึ้นจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจตรา จับกุม และทำความเข้าใจกับผู้ค้าไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประจำทุกวัน

ในโอกาสนี้ นายวีรศักดิ์ฯ ได้ร่วมเดินรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญต่อต้านของก๊อป ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อเสริมสร้างแนวร่วมจากผู้ค้าและประชาชนทั่วไปไม่ให้สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ และยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่จะได้รับของด้อยคุณภาพหรือเป็นอันตรายด้วย

นอกจากนี้ นายวีรศักดิ์ฯ ได้เป็นประธานเปิดงานซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right) โดยมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมการจัดหางาน รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ของคนไทยและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นของดีจากแต่ละท้องถิ่น เช่น ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม พริกไทยจันท์ และผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เป็นต้น

นายวีรศักดิ์ฯ เน้นย้ำว่า การคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในส่วนของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และด้านการจับกุมปราบปราม ทั้งนี้ ในช่วงที่ 9 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จำนวน 46 คดี ยึดของกลางได้ 2,154 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งเตือนและยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย