อำเภอเลาขวัญร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อการศึกษา

19

16 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอ เลาขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอเลาขวัญ ลงพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย เพื่อติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในการก่อสร้างห้องพยาบาลและห้องสกรณ์โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า

ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างจากคณะสงฆ์วัดเขาน้อยสีน้ำเงิน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคเอกชน แรงงานก่อสร้างจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดย นายอำเภอเลาขวัญ ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายธวัชชัย สัสดีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า นายมณฑล เถื่อนน้อย ผู้ใหญ่บ้านเขาน้อย และประชาชนจิตอาสาฯ ที่มาลงขันลงแรงงานช่วยกันก่อสร้าง จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี