เสริมเขียวเล็บงานปราปรามยาเสพติดป.ป.ส. รับมอบเรือลาดตระเวน จากรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อเสริมเขียวเล็บ งานสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

5

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลไทย ลงนามรับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
มุ่งเสริมกำลังงานสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ณ สำนักงานใหญ่หน่วยตำรวจตระเวนชายฝั่งสิงคโปร์

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยครั้งนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ลงนามในหนังสือตราสาร การโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) รับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 3 ลำ ร่วมกับ นายเชียง เคง เคียง ผู้บังคับการหน่วยตำรวจตระเวนชายฝั่งสิงคโปร์ (Police Coast Guard) เป็นผู้แทนจากสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

การรับมอบเรือลาดตระเวนทั้ง 3 ลำ จากรัฐบาลสิงคโปร์ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนภายใต้แผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำปี 2560 – 2562 (ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2017-2019) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการลาดตระเวนตามลำน้ำโขงของประเทศไทย ลาว และเมียนมา ซึ่งหลังจากนี้เรือลาดตระเวนทั้งสามลำ จะถูกส่งมอบต่อให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติการลาดตระเวนตามลำน้ำโขง และบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน อันจะส่งผลต่อการสกัดกั้นสารตั้งต้น และการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน