นอภ.บางกรวย นำจิตอาสากำจัดผักตบชวา วัชพืชและกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำลงไปในคลอง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง ร.9”

29

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผอ.กองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

โดย ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช และกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำลงไปในคลองทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี ณ บริเวณคลองโคนอน ซึ่งเป็นคลองย่อยที่ยังมีประชาชนใช้สัญจรและใช้ในการเกษตร ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสะอาดสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของชุมชนและบริเวณวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อีกด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดแนวทางกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตอบสนองนโยบาย“จังหวัดสะอาด”ของจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวไม่ให้ตื้นเขินสามารถใช้ในการสัญจรและให้ประชาชนได้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน