“พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล” จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562 ณ พระมหาเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

98

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ นำคณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระนวกโพธิ สามเณรนวกโพธิ แม่ชีพรหมโพธิ คณะข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล และคณะพุทธบริษัทชาวไทย ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์

โดยในช่วงต้น พระเดชพระคุณฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำบูชาพระ ก่อนที่ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสร็จแล้วพระเดชพระคุณ เมตตานำคณะสงฆ์ และพุทธบริษัท สวดมาติกาบังสุกุล พร้อมทั้งเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

#ขออนุโมทนาบุญ #พระนวกโพธิ #สามเณรนวกโพธิ #แม่ชีพรหมโพธิ #พระมหาเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยา