ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

30

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลและให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอาการประชวร ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ จนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักพระราชวังออแถลงการณ์
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตด้วยพระอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที ของวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน ประชาชนทั่วประเทศต่างโศกเศร้าเสียใจและอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ