ร่วมแสดงความยินดี

50

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศิวภรณ์. โควศวนนท์ , ดร. มานะวงศ์จิตรบุญตา, ดร.กนกอรกังวาฬศัพย์ นำคณะเพื่อนๆ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณสุทธิ. ปัญญาสกุลวงศ์. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย. โดยมีดร. ฐกฤต ธนภัทร์ธรรม, ดร.สุจาริณี เชษฐกุล,ดร. บำรุง ตั้งสง่า, ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง และ ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ เข้าร่วมยินดีด้วย ที่โรงแรมนิรันดร์แกรนด์. ถนนสุขุมวิท 103