พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ.2562

14

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองกุงสี จ.กาฬสินธุ์ : นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีชช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมมอบสัญญาเช่า

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน