สืบภาค7 ตามรวบเครือข่าย”จ่าแม็ก ” ขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

136

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.๗ , สั่งการให้ ภ.จว. ในสังกัด ภ.๗ และ บก. สส.ภ ๗ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม จับกุมความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน หมายจับ และยาเสพติด ห่วงตั้งแต่วันที่ ๓ ต.ค.๒๕๖๒ – ๙ ต.ค.๒๕๖๒ บก.สส.ภ.๗ ภายใต้การอานวยการของ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก. สส.ภ.๗ , พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ รอง ผบก.สส.ภ.7, พ.ต.อ. ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบก.สส.ภ.๗, พ.ต.อ.ปรีดา อิ่มเจริญ รอง ผบก.สส.ภ.7 , พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.สส.ภ.7 ได้สั่งการให้ตารวจใน ปกครอง เร่งรัดจับกุมความผิดทุกประเภท ผลการปฎิบัติได้จับกุมนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ จานวน ๒ ราย

รายที่ 1. จับกุมนายอานวย สีบุหง่า อายุ ๔๐ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๑ ม.๑ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ผู้ต้องหา ฉายา “บังรา” จึงได้ทาการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอานวยหรือบังรา สีบุหง่า ได้ ที่ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จากการล่อชื้อของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในข้อหา “จำหน่ายยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” พร้อมของกลางยาเสพติดจานวน ๕ มัด (๑๐,๐๐๐ เม็ด) และทางการตรวจยึดทรัพย์สินของ นายอานวย หรือแม๊ก สีบุหง่า ไว้ตาม พรบ.มาตรการใน การปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดฯ ไว้จานวน ๒ รายการ

๑) รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซุซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน บบ ๔๗๙๒ เพชรบุรี
๒) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น SCOOPY I สี เทาดา หมายเลขทะเบียน ขกง ๙๕๓ เพชรบุรี
รายที่ 2 จับกุมนายชาญณรงค์ หรือแม๊ก ถาวรทรัพย์ อายุ ๓๖ ปี ที่อยบู่ ้านเลขที่ ๔๒๐/๓ หมู่ที่ ๑ ตาบลท่ายาง ภอท่ายาง จ.เพชรบุรี ฉายา “ จ่าแม๊ก ” จากการจับกุมนายบังรา ฯ ให้การรับว่ารับยาเสพติดมาจาก “จ่า แม๊ก ” ซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสาคัญที่มีความซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และได้ทาการ สั่งชื้อยาเสพติด จนสามารถจับกุมนายชาญณรงค์ หรือแม๊ก ถาวรทรัพย์ ในข้อหา “พยายามจาหน่ายยาเสพ ติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (แมทแอมเฟตา มีน/เฮโรอีน) ไว้ในความครอบเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พร้อมของกลางของกลางยาเสพติดจานวน ๕ มัด (๑๐,๐๐๐ เม็ด) ที่นามาส่งมอบเจ้าหน้าที่ตารวจ หลังจากนั้น นายชาญณรงค์ หรือแม๊ก ฯ ได้นำไป ทำการตรวจค้นและสามารถตรวจยึดยาเสพติดที่ได้ซุกซ่อนไว้บริเวณบ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๕ ตาบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวั ดเพชรบุรี พร้อมของกลาง ยาเสพ ติดจำนวน ๒๘ มัด ๕ ถุง (๕๗.๐๐๐ เม็ด) เฮโร อีนน้ำหนัก ๒๖๒ กรัม

รวมของ กลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได้จานวนทั้งสิ้นจานวน ๖๗,๐๐๐ เม็ด , เฮโรอีนน้าหนัก ๒๖๒ กรัม และได้ตรวจยึดทรัพย์สินชอง นายชาญณรงค์ หรือแม๊ก ไว้ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปราม ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ จานวน ๓ รายการ
๑) รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น เวฟ สีส้ม-ดา หมายเลขทะเบียน 1กฐ ๔๓๕๒ ประจวบคีรีขันธ์ ๒) สร้อยคอทองคา น้าหนัก ๑ บาทจานวน ๑ เส้น ๓) สมุดบัญชีธนาคารจานวน ๒ บัญชี