กกต.ตรวจเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งนครปฐม

14

กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับคณะทำงานเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 5 จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23.ต.ค.62 เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สถานที่ การนับคะแนน รวมถึงปัญหาไฟดับที่เคยเกิดขึ้น
วันที่ 10.ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 5 จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 62 อยากให้เน้นย้ำวันพุธ โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน และคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมประชุม ชี้แจงปัญหาที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

เสียงสัมภาษณ์วันนี้ เดินทางมาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่า วันที่ 23 ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ ทางโรงงานหรือสถานประกอบการ จะอนุญาตให้คนงานออกไปใช้สิทธิลงคะแนนหรือไม่นั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งให้สถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆ ขอความร่วมมือให้แรงงานได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมาย ซึ่งทุกแห่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องปัญหาไฟดับที่เคยเกิดขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้แจ้งกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนเรื่องปัญหาการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย และอีกหลายๆ ปัญหาที่ผ่านมา ได้มีการประสานหลายหน่วยงาน เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว

ส่วนที่มีผู้หลายคนพูดถึงเรื่องแพ้ไม่ได้นั้น ก็เป็นเรื่องปกติ ทุกคนทุกพรรคก็ต้องการชัยชนะ สุดท้ายอยู่ที่ประชาชน ในส่วนของ กกต.ก็เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ส่วนเรื่องที่ข้าราชการจากส่วนกลาง ลงมาช่วยผู้สมัครหาเสียงนั้น จะต้องไปดูในรายละเอียด ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่มีการร้องเรียนผู้สมัครแต่อย่างใด