นายอำเภอท่าม่วงเร่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจุดบอดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

11

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ที่ห้องประชุมอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วงได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าม่วงมาประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่บริเวณสี่แยกบ้านสระเศรษฐี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า แยกปราบเซียน) ซึ่งเป็นสี่แยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนทำให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากบวกกับเส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างอำเภอท่าม่วงกับตำบลหนองตากยา

โดยมีนายมงคล ทวีชัยทศพล ผอ.แขวงทางหลวงกาญจนบุรี , นายจิตรกร อุปละ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี , นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง นายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่ , นายสรายุทธ จีนาภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นายไตรภพ สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำฯท่ามะกา ท้องถิ่นอำเภอท่าม่วง ปลัด อบต.บ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต.บ้านใหม่ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกันอย่างพร้อมเพียง

ต่อจากนั้น นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ได้กล่าวชี้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกประชุมด่วนในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าม่วง ตนได้รับทราบถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกสระเศรษฐีนี้มาโดยตลอดมีทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บซึ่งเรื่องดังกล่าวทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

นายอธิสรรค์ กล่าวต่อว่า ปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงฯ และทางหลวงชนบทฯ ทำให้หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้หากไม่ได้รับการอนุญาตจากทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว แต่ในปัจจุบันตนทราบว่าทางเจ้าของพื้นที่ได้อนุญาตให้ทาง อบต.บ้านใหม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งสัญญาณไฟเรียบร้อยแล้ว จนเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ และในเมื่อเราทราบเรื่องของพื้นที่แล้วควรจะเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกันอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นายอธิสรรค์นายอำเภอท่าม่วงได้กล่าวในที่ประชุมดังกล่าวว่า ทึกกน่วยงานต้องร่วมมือกันและช่วยกันเพื่อลดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วน โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสระเศรษฐีนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอก็ตามบวกกับทางแขวงทางหลวง และแขวงการทางหลวงชนบท ทั้งสองหน่วยงานก็ไม่มีงบประมาณในการติดตั้งไฟแดง แต่ถ้าจะติดตั้งต้องรอของบส่วนกลางโดยต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน กว่าจะทราบผลว่าได้หรือไม่ เพราะงบประมาณปี 2563 ได้บรรจุวาระไปแล้ว นายอธิสรรค์ยังกล่าวต่อว่าเรื่องดังกล่าวเราไม่สามารถรอได้อีกต่อไป เพราะถ้ารอเราเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกันอีกเท่าไร ที่ประชุมจึงร่วมกันหารือและหาทางออกสรุปได้ดังนี้ จากการประชุมหารือเมื่อแขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวง ไม่มีงบจะทำด้วยตัวเอง

ทั้งที่ไม่ใช่งานของ อบต. นายสรายุทธ จีนาภักดิ์ นายก อบต. จะนำเรื่องที่ประชุม เปิดการประชุมวิสามัญ ฉุกเฉินเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการจัดสร้างสัญญาณ ไฟแดง แยกบ้านสระเศรษฐี ถ้าในวาระการประชุมผ่าน จะทำการติดตั้งสัญญาณไฟแดง โดยมีแขวงทางหลวงกาญจนบุรี แขวงทางหลวงชนบท ร่วมตรวจสอบ และร่วมแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาสัญญาณไฟแดงขัดข้อง งบประมาณในการจัดสร้างจากการแจ้งข้อมูลแขวงทางหลวง คราวๆประมาณ 1,255,000 บาท ถ้าเรื่องผ่านงบที่สร้างสัญญาณไฟแดง นายอำเภอท่าม่วง จะร่วมหาเงินสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น.

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมือชุมชน