เชื่อมสัมพันธไมตรี ฟุตบอล ‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ 4 โรงพัก 4 โรงเรียน ปี 3

32

‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ 4 โรงพัก 4 โรงเรียน จัด การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ครั้งที่ 3 เพื่อเขื่อมสัมพันธไมตรีของตำรวจและประชาชน ให้เกิดความสุขและรู้สึกปลอดภัยจากการใช้เส้นทางบนท้องถนน
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ ครั้งที่ 3 ที่ สนามฟุตบอล โรงเรียน บางกอกพัฒนา ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) บางนา โดยมี ‘กุลวดี ศิริภัทร์’ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เป็นประธานเปิดงานฯ และมี ‘นายปัญญา เจนโสภณ’ ประธาน กต.ตร.สน.บางนา, คณะกต.ตร. และที่ปรึกษา สน.บางนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลประเวศ, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ , แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

สำหรับรายการนี้จัด โดย 4 โรงพัก 4 โรงเรียน มี ‘สถานีตำรวจนครบาลบางนา’, ‘สถานีตำรวจนครบาลประเวศ’, ‘สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ’, ‘สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว’, ‘โรงเรียน บางกอกพัฒนา’ , ‘โรงเรียน ลาซาล’ , ‘โรงเรียน เซนต์โยเซฟบางนา’ และ ‘โรงเรียน ไทย-สิงคโปร์’ โดยปีนี้ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ใน ‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 3 ที่สนามฟุตบอล และมีการจัดโครงการ ที่ อาคาร Sport Pavilion สปอร์ต พาวิลเลียน โรงเรียนบางกอกพัฒนา บางนา กรุงเทพฯ อีกด้วย

‘โครงการจราจรไร้พรมแดน’ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ยังมุ่งเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นระบบโดยไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง โดยทางมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจ ภายใต้แนวคิดว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน จะต้องร่วมกันแก้ปัญหา จราจรอย่างเป็นระบบ ไม่แบ่งแยกพื้นที่ อันเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาจราจรบริเวณรอยต่อ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดความสุขและรู้สึกปลอดภัยจากการใช้เส้นทางบนท้องถนน

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจและประชาชน จึงได้จัดการแข่งขัน ฟุตบอลกระชับมิตร
หลังพิธีเปิดงานได้มีการมอบ ธงที่ระลึก จราจรไร้พรมแดน ให้กับ ตัวแทน ทั้ง 4 โรงพัก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย ‘สน.บางนา’, ‘สน.ประเวศ’, ‘สภ .สำโรงเหนือ’, ‘สภ.บางแก้ว’ ด้านโรงเรียน นำโดย ‘โรงเรียน บางกอกพัฒนา’ , ‘โรงเรียน ลาซาล’ , ‘โรงเรียน เซนต์โยเซฟบางนา’ และ ‘โรงเรียน ไทย-สิงคโปร์’ ต่อด้วย ‘การแข่งขันฟุตบอล กระชับมิตร ตามโครงการจราจรไร้พรมแดน 4 โรงพัก’ และหลังสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีการจัด พิธี มอบถ้วยรางวัล และเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ
‘กุลวดี ศิริภัทร์’ ผอ.มูลนิธิ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เปิดเผยว่า ‘โครงการจราจรไร้พรมแดน ของทั้ง 4 สถานี เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีการดำเนินงานร่วมกันด้านการจราจร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า งานจราจรของแต่ละสถานีนั้น ล้วนมีเป้าหมายหลักในการอำนวยความสะวดกในการเดินทางให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน’
‘จากภาพรวมของการจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางนา และบริเวณใกล้เคียง พบว่า ประสบความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการประสานงาน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานอำนวยการจราจรที่มีพื้นที่ติดกัน’
‘เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงเกิดงานฟุตบอลกระชับมิตรของ 4 สถานีขึ้นมา พร้อมกันนั้น ขอชื่นชมในการดำเนินการของคณะจัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง และขอขอบพระคุณ โรงเรียนลาซาล โรงเรียนไทย-สิงคโปร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา โรงเรียนบางกอกพัฒนา ภัตตาคารมังกรหลวง และทีมงานบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขอให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานทุกประการ’
‘นายปัญญา เจนโสภณ’ ประธาน กต.ตร.สน.บางนา, คณะกต.ตร. และที่ปรึกษา สน.บางนา เผยว่า ‘ด้วยคณะ กต.ตร.สน.บางนา ได้จัดทำโครงการจราจรไร้พรมแดนขึ้น เพราะได้เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรอันประกอบด้วย สน.บางนา, สน.ประเวศ, สภ.บางแก้ว และ สภ.สำโรงเหนือ ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดกัน ในภาพรวมได้มีการประสานงานเกี่ยวกับการจราจรกันมาโดยตลอด เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คณะ กต.ตร.สน.บางนา ได้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลในงานจราจร ซึ่งมีหน้าที่ในการอำนวยการจราจรให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อันก่อให้เกิดการดำเนินงานอำนวยการจราจรแก่ประชาชนในภาพรวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น’