ประชุมเตรียมรับคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

7

วันนี้ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร พร้อมด้วย นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุมฯ

จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประสานแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรีกำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร

โดยในการประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เสนอรับดำเนินการในด้านสถานที่จัดประชุม ซึ่งความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้ง อาคาร ห้องประชุม และบุคลากร

ส่วนการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้น จังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอให้มีการลงพื้นที่บ้าน 60 หลัง ในโครงการบ้านพักอาศัยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัย บริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่โรงงานกระดาษที่มีการพัฒนาให้เป็นปอดแห่งใหม่ โดยการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินเล่น ออกกำลังกาย ชมความงามของโรงงานกระดาษ

นอกจากนี้ ยังได้ให้ส่วนราชการร่วมพิจารณาประเด็นแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป