กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันพลาซ่า จัดกิจกรรมขยับร่างกายหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

20

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้า นัมเบอร์วันพลาซ่า ม.ราม 2 แขวงเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สูงวัยหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตประเวศ ซึ่งในปัจจุบันจากการสำรวจในชุมชนต่าง ๆ พบว่ามีผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสอยู่เป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องของภาครัฐเท่านั้นกลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน จึงเกิดแนวคิดเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ จึงได้จัดกิจกรรมคืนความสุขให้สังคม โดยการจัดกิจกรรมสูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้ผู้สูงอายุยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่ประเวศ โดยการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และยังช่วยเป็นสะพานบุญที่ทำให้ผู้สูงอายุยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่ประเวศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นซึ่งรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และด้อยโอกาส โดยการจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น โดยการเต้นแอโรบิคขยับร่างกายให้สร้างพลังงานสร้างภูมิคุมกันโรคภัยต่าง ๆ และร่วมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อคลายปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่นับวันจะทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในครอบครัวหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้นนางพิม คล้ายมาลี อายุ 77 ปี ที่ป่วยเป็นโรคหมอนลองกระดูกสันหลังคด มานานกว่า 10 ปี ที่ต้องนั่งอยู่บนรถวีลแชร์ ลูกสาวได้พาเข้ามาร่วมในกิจกรรมเต้นแอโรบิค ขยับร่างกาย จนในปัจจุบันอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับ ได้เล่าว่า ตนเองป่วยเป็นโรคหมอนลองกระดูกสันหลังคดมานานกว่า 10 ปี ลูกสาวได้พามาร่วมในการกรรมออกกำลังกายก็รู้สึกดีขึ้นลุกเดินไปไกลกว่าเดิม การเต้นแอโรบิก เป็นการออกกำลังทั้งแขนขาและลำตัว แต่ตนเองป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังคด เวลาเต้นออกกำลังกายตนก็จะใช้ช่วงบนบิดไปมาตามจังหวะโดยการยืนและออกกำลังกายเอา พลังจากที่ได้ทำแบบนี้แล้วรู้สึกมาความสุขมาก ๆ และก็ทำทุกวันยามว่างที่บ้าน ส่วนใครที่ป่วยเป็นโรคหมอนลองกระดูกก็อยากให้มาออกกำลังกายดีที่สุดไม่ต้องไปผ่าตัด ตนป่วยมาด้วยโรคนี้มากว่า 10 ปี แล้วหมอจะให้ผ่าตัดแต่ตนเองไม่ยอมผ่ากลัวเดินไม่ได้ก็เลย และมาได้ร่วมกันโครงการที่กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน จัดขึ้นในครั้งนี้ตนเองถือว่าดีมากนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้ทำบุญอีกด้วย และตนก็จะมาร่วมในกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป