เปิดงานยโสธร เปิดงานเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไลไฟตูมกา

40

8 ตุลาคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานยโสธร เปิดงานเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไลไฟตูมกา
ออกพรรษายโสธร ประจำปี 2562″ ให้นักท่องเที่ยงทั้งในและต่างจังหวัดได้ชมความงดงามของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง ที่ชาวยโสธรบรรจงประดับประดา ตกแต่งอย่างสวยงาม และชมนางรำกว่า 500 คน สวมใส่ชุดเสื้อเหลือง คาดสไบ นุ่งผ้าซิ่นลายพื้นเมือง ร่วมฟ้อนรำอย่างสวยงามไต้แสงไฟตูมกาสำหรับการจุดไฟตูมกา เป็นประเพณีของชาวบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ที่มีมาแต่ช้านานพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้านโดยดั้งเดิมชาวบ้านจะนำผลตูมกามาคว้านเอาเมล็ดข้างในออก เจาะฉลุลวดลายให้สวยงาม นำเทียนไขจุดไว้ข้างในลูกตูมกาแล้วถือไปถวายเป็นพุทธบูชาในวัด ในคืนวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน พุทธศาสนิกชนในอดีต ต่อมาวิถีชีวิตนี้ได้เลือนหายไป เนื่องจากมีความเจริญและมีไฟฟ้าใช้ ต่อมาชาวบ้านทุ่งแต้ ได้เริ่มรื้อฟื้นการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษาให้กลับมาอีกครั้ง และได้เพิ่มเติมกิจกรรมอื่นเข้าไปด้วย เพื่อให้ชาวบ้าน เยาวชน และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันและ เพื่อเป็นการสืบสานการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธเจ้าในโอกาสเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ เนื่องจากเสด็จไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ชาวพุทธทั้งหลายจึงแสดงความปิติยินดี ด้วยเครื่องสักการบูชา คือจุดไฟตูมกาแล้วแขวนไว้บูชาเพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความสุข สงบและเจริญรุ่งเรือง
ดั้งนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่อย่างยั่งยืน และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มาเที่ยวชมความงดงามของไฟตูมกา เป็นการสร้างชื่อเสียงให้อำเภอและจังหวัดยโสธร ดังนั้น ในปี 2560 อำเภอเมืองยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธร และทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมให้ประเพณีการจุดไฟตูมกาในช่วงออกพรรษาของบ้านทุ่งแต้ เป็นงานประเพณีประจำอำเภอเมืองยโสธรและจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยในปี 2562 นี้ ใช้ชื่องานว่า “งานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และวันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2562 ที่ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธรโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงต้นไฟตูมกาจากทุกภาคส่วน การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำไฟตูมกา การจัดกิจกรรมสาธิตการทำไฟตูมกาและการแกะสลักไฟตูมกา การเปิดลานวัฒนธรรมกิจกรรมของชุมชนและพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน การ “จุดเทียนตูมกาเสริมดวง” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากโรงเรียนในเขตจังหวัดยโสธร การประกวดการประดับตกแต่งต้นตูมกา งานพาแลง /การเดินแบบผ้าไทย เพื่ออนุรัก วัฒนธรรมประเพณี ชมการแสดงรำวงย้อนยุค การประกวดธิดาไฟตูมกา การออกร้านของผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดยโสธร